Nieuws

ALV!

Toegevoegd door Ewout Griffioen op 12-02-2013

 

Algemene ledenvergadering Cultus INN Dronten, Jongeren 19NU Flevoland.

 

Beste leden en geïnteresseerden,

Vrijdag 15 Februari is er weer de jaarlijkse algemene leden vergadering van Cultus INN Dronten. De vergadering zal plaats vinden in de Cultus INN en zal starten om 20:00. In deze vergadering zullen de gebeurtenissen van het afgelopen jaar, maar ook van het komende jaar besproken worden.

De notulen van de vorige vergadering liggen die avond vanaf 19:30 ter inzage, tevens kunnen er dan punten aan de agenda toegevoegd worden en is er de mogelijkheid om stukken in te brengen.

Aansluitend aan deze vergadering is de bruine kroeg geopend om nog eens gezellig na te praten.

 

De agenda van deze vergadering is als volgt:

1.       Opening.

2.       Vast stellen Agenda.

3.       Notulen vorige vergadering.

4.       Ingekomen stukken.

5.       Bestuurswisselingen.

6.       Financieel.

7.       Afgelopen activiteiten 2012.

8.       Aankomende activiteiten 2013.

9.       Commissies en Werkgroepen.

10.    W.V.T.T.K. / Rondvraag.

11.    Sluiting.

Wij hopen je op 15 Februari a.s. te mogen begroeten.

 

 

Namens het bestuur van Cultus INN,

Marijn Vermeulen

Secretaris Cultus INN Dronten, Afdeling Dronten van Jongeren 19NU Flevoland.