Huisregels

De Cultus INN draait volledig op vrijwilligers. Om er voor te zorgen dat deze vrijwilligers een feest kunnen verzorgen voor iedereen gelden er in de Cultus INN een paar regels.


Indien u het terrein van Cultus INN betreedt, bent u verplicht zich te onderwerpen aan de huisregels van Cultus INN

 • Alleen toegang voor personen van 16 jaar of ouder.
 • Je moet altijd in het bezit zijn van een geldig legitimatie bewijs.
 • Als lid moet je ten alle tijden je pas kunnen tonen.
 • Een lid is verantwoordelijk voor de introducés die op zijn/haar naam naar binnen zijn.
 • Cultus INN stelt zich niet aansprakelijk voor schade aan of verlies van eigendommen.
 • Schade toebrengen aan eigendommen van Cultus INN en/of derden is niet toegestaan. De schade wordt verhaald op de dader(s).
 • Geweld, in welke vorm dan ook, is niet toegestaan.
 • Het is niet toegestaan wapens, in welke vorm dan ook, bij je te dragen.
 • Personen die onder invloed zijn van drank en/of drugs worden geweigerd.
 • Het is niet toegestaan soft- of harddrugs en zelf meegebrachte (sterke) drank in het gebouw te gebruiken.
 • Roken is niet toegestaan in het gebouw.
 • Ongewenste intimiteiten worden niet getolereerd.
 • Er wordt geen alcoholhoudende drank geschonken aan personen beneden de 18 jaar.
 • Het bestuur en de beveiliging heeft de bevoegdheid personen van het terrein te verwijderen c.q. te weigeren zonder opgaaf van redenen.
 • Het bestuur is te herkennen aan een rode bloes of bodywarmer met achter op te tekst BESTUUR.
 • De beveiliging is te herkennen aan de kleding van Young Security.
 • Indien nodig kan tevens de toegang geweigerd worden voor een (on)bepaalde tijd (schorsing).
 • Disrespect jegens vrijwilligers en actief-leden wordt niet getolereerd.


sponsors

Top <h4>cultusinn.nl sitemap:</h4> <ul> <li><a href="https://www.cultusinn.nl/nieuws">Nieuws</a></li> <li><a href="https://www.cultusinn.nl/organisatie">Organisatie</a></li> <li><a href="https://www.cultusinn.nl/bestuur">Bestuur</a></li> <li><a href="https://www.cultusinn.nl/band-discotheek-commissie">Band discotheek commissie</a></li> <li><a href="https://www.cultusinn.nl/werkgroep-dronten">Werkgroep Dronten</a></li> <li><a href="https://www.cultusinn.nl/sportcommissie">Sportcommissie</a></li> <li><a href="https://www.cultusinn.nl/pr-commissie">Pr-commissie</a></li> <li><a href="https://www.cultusinn.nl/ontspanningscommissie">Ontspanningscommissie</a></li> <li><a href="https://www.cultusinn.nl/foto-en-video">Foto & video</a></li> <li><a href="https://www.cultusinn.nl/agenda">Agenda</a></li> <li><a href="https://www.cultusinn.nl/over-ons">Over ons</a></li> <li><a href="https://www.cultusinn.nl/cultus-inn">Cultus Inn</a></li> <li><a href="https://www.cultusinn.nl/j19nu">J19NU</a></li> <li><a href="https://www.cultusinn.nl/contact">Contact</a></li> <li><a href="https://www.cultusinn.nl/lid-worden">Lid worden</a></li> <li><a href="https://www.cultusinn.nl/introbeleid">Introbeleid</a></li> <li><a href="https://www.cultusinn.nl/huisregels">Huisregels</a></li> <li><a href="https://www.cultusinn.nl/privacy">Privacy</a></li> </ul>