J19NU

Geschiedenis

Jongeren 19nu Flevoland werd op 10 december 1971 opgericht. Iedere jongere vanaf 16 jaar kan lid worden van onze vereniging. Met ruim 1400 leden de grootste, provinciaal georganiseerde jongerenvereniging in Flevoland. Wij spelen een belangrijke rol in de vrijetijdsbesteding van onze leden. Voor agrarische leden verzorgt het Flevolands Agrarisch Jongeren Contact (FAJK) vaktechnische en vormende activiteiten en belangbehartiging.

De statuten van J19nu Flevoland beschrijven de oorspronkelijke en formele doelstelling van de vereniging: De vereniging stelt zich ten doel het behartigen van de principiële, culturele, sociaal-economische en vaktechnische vorming van de leden, alsmede het belangstellend en actief deelnemen aan - en het dragen van medeverantwoordelijkheid voor - de samenleving en de opbouw daarvan in Oostelijk en Zuidelijk Flevoland en de Noordoostpolder.

Een doelstelling gericht op de opbouw van Flevoland in een tijd dat Nederland nog verdeeld was door verzuiling op geloofsovertuiging. Jongeren 19nu wilde anders zijn en is opzet als algemene vereniging. Welliswaar met een sterke link naar de agrarische sector, maar toegankelijk voor alle jongeren van Flevoland.

Na tientallen jaren is het doel van de vereniging ongewijzigd. De rol die Jongeren 19nu vervuld in de vrijetijdsbesteding van onze leden past bij de bovenstaande passage uit de notulen. Onze activiteiten worden voor en door leden georganiseerd en vervullen altijd een behoefte die er is bij onze leden. Een voorbeeld, onze verenigingsgebouwen zijn jarenlang een plaats om veilig uit te gaan. We worden hierin gedoogd door de regionale horeca, omdat er ruimte is tussen vraag en aanbod. De rolverdeling met plaatselijke horeca is aan het veranderen. Dit soort ontwikkelingen in de regio en behoefte van jongeren in Flevoland bepalen uiteindelijk de koers van Jongeren 19nu. Binnen onze doelstelling kunnen we echter alle kanten op. Onze leden en hun vrijetijdsbesteding staan hierin immers altijd centraal!

De belangrijkste bestanddelen van Jongeren 19nu zijn de afdelingen Noordoostpolder met subafdelingen Crespa, JOEK, Mix-ML en N.E.T, en de afdelingen Dronten en Lelywolde. De meeste activiteiten worden georganiseerd in de drie verenigingsgebouwen. Deze staan verspreid over Flevoland met de Buren te Emmeloord, Cultus Inn te Dronten en de Groene Schuur te Zeewolde. De exploitatie van deze gebouwen is geregeld via aparte stichtingen gerelateerd aan de afdelingen.

 

Flevolands Agrarisch Jongeren Kontakt (FAJK)

Het FAJK is onderdeel van J19nu en het Nederlands Agrarisch Jongeren Kontakt en vertegenwoordigt de groep leden met agrarische interesse. De AJKs (op afdelingsniveau) en werkgroepen geven door middel van informatieve avonden, excursies en cursussen invulling aan de behoefte van haar leden. Te denken valt aan onderwerpen als bedrijfsoverdracht en gewasbescherming.

Graag nodigen wij jullie uit om even op de website te kijken, voor meer informatie

sponsors

Top <h4>cultusinn.nl sitemap:</h4> <ul> <li><a href="https://www.cultusinn.nl/organisatie">Organisatie</a></li> <li><a href="https://www.cultusinn.nl/bestuur">Wie zijn wij?</a></li> <li><a href="https://www.cultusinn.nl/agenda">Agenda</a></li> <li><a href="https://www.cultusinn.nl/over-ons">Over ons</a></li> <li><a href="https://www.cultusinn.nl/cultus-inn">Cultus Inn</a></li> <li><a href="https://www.cultusinn.nl/j19nu">J19NU</a></li> <li><a href="https://www.cultusinn.nl/contact">Contact</a></li> <li><a href="https://www.cultusinn.nl/lid-worden">Lid worden</a></li> <li><a href="https://www.cultusinn.nl/introbeleid">Introbeleid</a></li> <li><a href="https://www.cultusinn.nl/privacy">Privacy</a></li> </ul>